VIJEĆNIČKA INICIJATIVA

Kojom se inicira  postavljanje “pametnog displeja na kružnom raskrižju tzv.Skver” izlaz prometnica iz naselja Kojšino. Displej bi producirao sliku (snimak) ispred nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine (Ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, općina Tuzla na skveru), sliku (video snimak) iz pravca Panonskih jezera.

Navedenom Inicijativom bi se uveliko povećala sigurnost na pomenutom raskrižju i olakšao izlaz iz naselja Kojšino, u kojem se nalazi Komemorativni centar i sl., a pri tome se ne bi narušio prostor i navedeni objekt.         

O b r a z l o ž e n j e

 Povećanje sigurnosti na prometnicama u Tuzli je naša obveza te podnešena inicijativa se odnosi na sljedeće:

Postavljanje kamere koja će reproducirati sliku(snimak uživo) prije dolaska do skvera iz pravca Panonskih jezera i slati je na displej postavljen na samoj sredini kružnog rasrižja ili na objektu MZ i drugog sadržaja koja se nalazi na izlazu iz pravca Kojšina ili na mjestu koje odredi stručno lice ili institucija. Sve navedeno ne bi ugrozilo sam nacionalni spomenik ali bi uveliko olakšao izlaz iz navedenog naselja i smanjio bi se broj nesreća i rizičnih situacija.

Na displeju bi vidjeli što se dešava i tko dolazi iz pravca Panonskih jezera te bi jednostavnije i sigurnije izašli iz naselja Kojšino.

 

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA

Kojom se inicira  preinaka pogonskog goriva za tuzlanski vlakić (vozić) i unapređenje zagađenja i osjećaja ugode za vrijeme vožnje navedenom tuzlanskom atrakcijom.

Navedenom Inicijativom bi se uveliko smanjila zagađenost i i neugoda koju pravi sam dim starog dizel agregata koji se udiše za vrijeme vožnje.

               

O b r a z l o ž e n j e

 Smanjenje zagađenja i poboljšanje osjećaja ugode na prometnicama u Tuzli je naša obveza te podnešena inicijativa se odnosi na sljedeće:

Podnesena inicijativa podrazumijeva zamjenu starog dizel agregata u navedenom vlakiću pristojnim mlađim benzinskim agregatom. Kada poduzeće izvrši zamjenu agregata (motora) i uradi ateste u vlakić ugraditi plinski uređaj (vožnja na LPG, čišće ekološko prihvatljiivije gorivo) i potpuno se osloboditi neugodnog i strašno ružnog dima za vrijeme vožnje i turističkog obilaska Tuzle. Za sve navedeno je idealno vrijeme jer se trenutno sam vlakić ne koristi mnogo. Investicija zamjene agregata bi koštala maksimalno 2500KM s tim da bi ugradnja plinskog uređaja s atesima bila donirana od donatora iz Tuzle.

Odjel za informiranje: GO HDZ BiH Tuzla