Opširnije...

Županijski odbor HDZ BiH Soli izražava potporu kandidatima HDZ BiH i Mariu Koridiću kao budućem gradonačelniku Mostara. Ovim putem pozivamo na podršku politici HDZ BiH koja je jedina ostala na ideji istinksog zagovaranja  politika koje nastoje Bosnu i Hercegovinu kao i svaku loklanu sredinu unaprijediti u njezinom funkcioniranju i približiti je europskim standardima.

Opširnije... Na današnji je dan, 25 studenog 1943. godine, u Mrkonjić Gradu održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Odbornici, pristigli iz raznih dijelova BiH su na zasjedanju usvojili Rezoluciju i Proglas narodima BiH u kojima je izražena „odlučnost naroda BiH“ da njihova zemlja, koja „nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata“. Upravo ova rečenica iz rezolucije ZAVNOBIH-a smatra se temeljnom odrednicom Bosne i Hercegovine.

Opširnije...Gradski odbor HDZ BiH Tuzla izražava zahvalnost svim biračima koji su podržali listu HDZ BiH na proteklim Lokalnim izborima. Lista HDZ BiH osvojila je manje glasova nego što je to bilo 2016. godine i u Gradskom vijeću će imati jednog vijećnika. Rad i djelovanje u narednom sazivu neće biti ništa manjeg intenziteta nego je to bilo do sada. Nažalost, politika stranaka koji su činili većinu u proteklom sazivu nije bila ohrabrujuća za stanovnike Tuzle i to se jasno vidi i kod rezultata izbora svih stranaka. Tuzla zaslužuju novi koncept rada i politički predstavnici HDZ BiH spremni su na svaki način zagovarati i doprinijeti razvoju Tuzle. 

Opširnije...Puno toga se čulo tijekom kampanje o razvoju Tuzli, idejama i slično. Šta je najpoptrebnije i čemu se treba posvetiti već 16.11.?

Doista, puno toga se moglo čuti i puno dobrih ideja je izrečeno tijekom kampanje. Slično se razmišlja o budućem razvoju Tuzle i što je sve potrebno našem gradu. Najveća vrijednost će biti ako u zajedništvu kao gradski vijećnici ponudimo koncept razvoja grada koji će odgovoriti potrebama naših stanovnika.

Opširnije...„Zajedništvom za Tuzlu“ slogan je HDZ BiH kojim ova stranka želi poručiti da vjerujući u potencijal koji Tuzla ima, kroz zajedništvo s ljudima može napraviti novi iskorak. Naš cilj je učiniti svako naseljeno mjesto boljim i funkcionalnijim za svakodnevni život. Nositelj liste HDZ BiH za Gradsko vijeće Tuzla Nikica Vidović, magistar tehničkih znanosti zajedno sa svim kandidatima na listi jamči politiku čiji će izazov biti realizacija ideja, jasne i ostvarive vizije te politika u čijem fokusu je čovjek.